Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Tájékoztatom, hogy adatai a Rakpart Projekt Kft. (székhely: 9022 Győr, Bajcsy- Zsilinszky utca 44.) közvetlen üzletszerzési listájára kerülnek fel, melynek értelmében adatait további ajánlattételek, marketing és reklámanyagok küldéséhez, és üzletszerzéshez használjuk fel.

A Rakpart Projekt Kft. tájékoztatja a www.rakpart22.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info tv.) alapszik.

1. Adatkezelők

Az adatkezelő a Rakpart Projekt Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.) (továbbiakban Rakpart Projekt Kft.).

2. A kezelt adatok köre

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • keresett lakás mérete
  • garázs, tároló utáni érdeklődés

A látogató a honlapon történő ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Rakpart Projekt Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A Rakpart22 márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projekt, és ehhez kapcsolódó szolgáltatások termékek ügyfelekkel való megismertetése.

4. Az adatkezelés jogalapja a www.rakpart22.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.
5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.rakpart22.hu honlapot a Rakpart Projekt Kft. (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Rakpart Projekt Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

A www.rakpart22.hu honlapot a Rakpart Projekt Kft. üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Rakpart Projekt Kft. nem továbbítja.

7. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Rakpart Projekt Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

A Rakpart Projekt Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Jelen tájékoztató elolvasása után hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, felhasználásához.

Főoldal

Otthonaink

Üzlethelyiségek alaprajzi elrendezéséről kérjük érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

I2

Elkelt.

I3

Üzlet nettó területe: 33,1 m2

I4

Üzlet nettó területe: 33,1 m2

I5

Elkelt.

I6

Elkelt.

I7

Üzlet nettó területe: 76,7 m2

I8

Üzlet nettó területe: 91,4 m2

I9

Üzlet nettó területe: 91,7 m2

I10

Üzlet nettó területe: 86,1 m2

I11

Elkelt.

I12

Üzlet nettó területe: 92,7 m2

I13

Üzlet nettó területe: 92,7 m2

I14

Üzlet nettó területe: 121,1 m2

I15

Elkelt.

I16

Elkelt.

I17

Elkelt.

I18

Elkelt.