Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Tájékoztatom, hogy adatai a Rakpart Projekt Kft. (székhely: 9022 Győr, Bajcsy- Zsilinszky utca 44.) közvetlen üzletszerzési listájára kerülnek fel, melynek értelmében adatait további ajánlattételek, marketing és reklámanyagok küldéséhez, és üzletszerzéshez használjuk fel.

A Rakpart Projekt Kft. tájékoztatja a www.rakpart22.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info tv.) alapszik.

1. Adatkezelők

Az adatkezelő a Rakpart Projekt Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.) (továbbiakban Rakpart Projekt Kft.).

2. A kezelt adatok köre

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • keresett lakás mérete
  • garázs, tároló utáni érdeklődés

A látogató a honlapon történő ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Rakpart Projekt Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A Rakpart22 márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projekt, és ehhez kapcsolódó szolgáltatások termékek ügyfelekkel való megismertetése.

4. Az adatkezelés jogalapja a www.rakpart22.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.
5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.rakpart22.hu honlapot a Rakpart Projekt Kft. (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Rakpart Projekt Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

A www.rakpart22.hu honlapot a Rakpart Projekt Kft. üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Rakpart Projekt Kft. nem továbbítja.

7. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Rakpart Projekt Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

A Rakpart Projekt Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Jelen tájékoztató elolvasása után hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, felhasználásához.

Főoldal

Otthonaink

Üzlethelyiségek alaprajzi elrendezéséről kérjük érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

I2

Elkelt.

I3

Elkelt.

I4

Elkelt.

I5

Elkelt.

I6

Elkelt.

I7

Elkelt.

I8

Elkelt.

I9

Üzlet nettó területe: 91,7 m2

I10

Elkelt.

I11

Elkelt.

I12

Üzlet nettó területe: 92,7 m2

I13

Üzlet nettó területe: 92,7 m2

I14

Elkelt.

I15

Elkelt.

I16

Elkelt.

I17

Elkelt.

I18

Elkelt.